Klachten

Vanzelfsprekend doen alle medewerkers van Oog en Welzijn hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft of ontevreden bent. Een volledige klachtenprocedure is op deze pagina te downloaden en te verkrijgen bij alle medewerkers in de praktijk, wij gaan in het kort in op de mogelijkheden:

Voorleggen aan Oog en Welzijn:

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw oogarts of onze klachtenfunctionaris. Onze oogartsen stellen het op prijs de gelegenheid te krijgen uw klachten met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen gemakkelijk af. Maar als uw specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen uw klacht op te lossen. Wanneer u dit prettig vindt kunt u uw klacht ook bespreken met onze klachtenfunctionaris, die u kan helpen in het bemiddelen van uw klacht.

Voorleggen aan onze interne klachtencommissie:

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze intern aangestelde klachtenfunctionaris mevrouw M. de Haan-de Beer, voorzitter van onze klachtencommissie. De klachtenfunctionaris is te bereiken per telefoon, per post en per email.

Telefoon: 0519 291309

Post: Mw M. de Haan-de Beer, voorzitter klachtencommissie Stichting Oog en Welzijn, Birdaarderstraatweg 72-J, 9101 DC  Dokkum

Email: klachtencommissie@oogenwelzijn.nl.

Voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie EMS:

Verder zijn wij aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialisten (EMS). Dit is een onafhankelijke organisatie die namens uw zorgverlener klachten in behandeling neemt. De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling na schriftelijke aanmelding. Een klachtenformulier kunt u opvragen bij alle medewerkers of hieronder downloaden.Klachtenformulier EMS