Toegangs- en wachttijden


Wanneer kunt u terecht bij Oog en Welzijn in Dokkum en Grou?

Zorgdomein is de toegangspoort voor verwijzers en huisartsen. Uw huisarts heeft via Zorgdomein rechtstreeks toegang tot onze agenda.

De poliklinische toegangstijden en de wachttijden voor een staaroperatie worden iedere week gepubliceerd in Zorgdomein, zodat uw huisarts altijd beschikt over actuele toegangstijden en wachttijden.
 

Hoe snel kan ik bij Oog en Welzijn terecht?

Voor acute spoedgevallen kan uw huisarts onder werktijd contact met ons opnemen, waarna u direct terecht kunt.

Datum bijgewerkt 01-07-2019

Toegangstijd per verzekeraar locatie Dokkum

De Friesland 60 dagen
ZK Achmea 60 dagen
VGZ/Unive/IZZ/IZA 27 dagen
Menzis/Anderzorg/Azivo 27 dagen
DSW 27 dagen
Multizorg 27 dagen
CZ Delta Loyd 27 dagen
Caresq 27 dagen
 

Toegangstijd per verzekeraar locatie Grou

De Friesland 60 dagen
ZK Achmea 60 dagen
VGZ/Unive/IZZ/IZA 20 dagen
Menzis/Anderzorg/Azivo 20 dagen
DSW 20 dagen
Multizorg 20 dagen
CZ Delta Loyd 20 dagen
Caresq 20 dagen
 

Wachttijd operatieve ingrepen Oog en Welzijn

Alle verzekeraars 12 weken


De NZA stelt de volgende publicatie verplicht. Artikel 5. Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling. 5.1 Een zorgaanbieder dient (voor elke vestigingslocatie) de volgende tekst (bij de wachttijdinformatie) op haar website te publiceren: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.”