Coronavirus


Datum publicatie: 25-05-2020

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich nog steeds over de wereld en treft ook Nederland. Inmiddels worden de maatregelen versoepeld en heeft Oog en Welzijn alle zorg weer hervat. Wij volgen de richtlijnen van de overheid en meer in het bijzonder zoals die door het RIVM worden gepubliceerd. 
Naast verscherpte hygiënische maatregelen worden ook onze spreekuren en operatieschema's aangepast aan de huidige omstandigheden. Wij laten ons daarbij leiden door de capaciteit die met de anderhalve meter-regel mogelijk is. Het kan zijn dat wij contact met u opnemen om een geplande afspraak te verzetten of telefonisch uit te voeren. 

Algemene regel: als je geen bericht van ons ontvangt, gaat de geplande afspraak gewoon door.

Algemene preventieve maatregelen
 • Heb je klachten van neusverkoudheid OF hoesten OF koorts, BLIJF DAN THUIS. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.
 • Neem als het even kan geen begeleider mee. Als begeleiding niet noodzakelijk is verzoeken wij de begeleider om buiten het gebouw of in de auto te blijven wachten. Kleine kinderen mogen één ouder meenemen. Laat broers en zussen thuis.
 • Was je handen enkele malen per dag met water en zeep. Was je handen ook voordat je naar onze kliniek komt.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp deze direct na gebruik in de prullenmand.
 • Geen handen schudden.
 • Gebruik de alcohol die bij de balie staat om de handen te ontsmetten.
 • Bij binnenkomst meten we uw temperatuur met een infraroodthermometer. Bij koorts kan de afspraak niet doorgaan.
 • Papieren mondkapjes geven de gebruiker geen bescherming.
 • Houd in onze wachtkamers tenminste 1,5 meter afstand van anderen.
 • Laat je kleine kind niet vrij in de wachtkamer, houd het naast je of op schoot.
Welke afspraken gaan wel door en welke niet?
 • De meeste controles zijn urgent genoeg om door te kunnen gaan, een kleiner aantal hoeft niet noodzakelijkerwijs op dit moment plaats te vinden. Indien jouw afspraak niet door kan gaan, nemen wij contact met je op.
 • Een aantal controles kunnen per teleconsult worden uitgevoerd. Wij nemen in dat geval vooraf contact met je op om de afspraak om te zetten naar een telefonisch consult met de oogarts.
 • Vrijwel alle operatieve ingrepen aan de oogleden zijn niet urgent en worden door ons uitgesteld. Wij nemen contact met je op.
 • Intra-oculaire injecties (in het oog) voor de behandeling van onder meer maculadegeneratie, diabetische retinopathie of vaatafsluitingen zijn wel urgent en gaan door zoals gepland. Het niet tijdig behandelen kan immers onherstelbare schade aan het netvlies veroorzaken. Je hoeft geen contact met ons op te nemen, je wordt op de afgesproken tijd bij ons verwacht.
 • Staaroperaties kunnen veilig doorgang vinden. Er is wel een verwijzing van de huisarts nodig.
 • CBR keuringen worden gewoon uitgevoerd, hiervoor is een afspraak binnen 2 weken mogelijk.
 • Maak bij oogklachten een afspraak bij de huisarts deze kan een verwijzing naar Oog en Welzijn meegeven. Op dit moment zijn de toegangstijden voor een eerste afspraak 4 weken of korter.  Kijk op de pagina ‘toegangstijden’ voor de actuele gegevens.
 • In locatie Grou is de wachttijd over het algemeen korter dan in locatie Dokkum. Ook in Grou kun je kiezen uit verschillende oogartsen.
 • Geen enkele afspraak kan doorgaan als je klachten hebt van neusverkoudheid OF hoesten OF koorts. BLIJF DAN THUIS.
Heb je vragen over je afspraak?
 • Liever niet bellen, behalve bij spoedvragen.
 • Gebruik de mail. Vergeet niet je naam en geboortedatum te vermelden.
 • Ons mailadres is vraag@oogenwelzijn.nl