Coronavirus


Datum publicatie: 28-06-2021

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich nog steeds over de wereld en treft ook Nederland. Oog en Welzijn heeft alle zorg weer hervat. Wij volgen de richtlijnen van de overheid en meer in het bijzonder zoals die door het RIVM worden gepubliceerd. 

Per 26 juni 2021 is ook in onze klinieken de mondkapjesplicht van toepassing voor patiënten, bezoekers en medewerkers in de ruimtes waar de 1,5 meter afstand niet geborgd kan worden. Dit is in de spreekkamers het geval tijdens het oogheelkundig onderzoek. Wij maken echter een uitzondering als u last heeft van een aandoening die door het dragen van een mondkapje kan verergeren, zoals longproblemen. Als een dergelijke situatie op u van toepassing is kunt u dit kenbaar maken bij onze receptie.

Naast verscherpte hygiënische maatregelen worden ook onze spreekuren en operatieschema's aangepast aan de huidige omstandigheden. Wij laten ons daarbij leiden door de capaciteit die met de anderhalve meter-regel mogelijk is. Het kan zijn dat wij contact met u opnemen om een geplande afspraak te verzetten of telefonisch uit te voeren. 

Algemene regels:
 

 • U wordt slechts toegelaten tot één van onze zorglocaties als u geen symptomen vertoont van een actieve Covid-19 infectie.
 • Heeft u klachten van neusverkoudheid of hoesten of koorts, blijf dan thuis. Ook als u negatief getest bent! Belt u ons dan zo snel mogelijk om uw afspraak af te zeggen en verder te overleggen.
 • Daarnaast vindt voor de beoordeling of u een actieve Covid-19 infectie heeft een aanvullende screening plaats bij de receptie.
 • Bij aanwijzingen voor een actieve Covid-19 infectie wordt uw afspraak geannuleerd en wordt u de toegang tot onze zorglocatie geweigerd.
 • Bij ernstige klachten adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.

Binnen onze zorglocaties geldt:
 
 • De verplichting tot inachtneming van de anderhalve meter afstand, tenzij dit vanwege de aard van het onderzoek of behandeling kortdurend niet kan worden gerealiseerd.
 • De verplichting tot het dragen van een mondkapje in alle loop- en behandelruimtes voor personen ouder dan 13 jaar. In overleg met uw zorgverlener mag het mondkapje kortdurend worden afgezet als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek of de behandeling. In de onderzoekskamers zijn preventief spatschermen opgesteld bij de onderzoekstoelen en –apparatuur.


Algemene preventieve maatregelen
 • Neem als het even kan geen begeleider mee. Als begeleiding niet noodzakelijk is verzoeken wij de begeleider om buiten het gebouw of in de auto te blijven wachten. Kleine kinderen mogen één ouder meenemen. Laat broers en zussen thuis.
 • Was uw handen enkele malen per dag met water en zeep. Was uw handen ook voordat u naar onze kliniek komt.
 • Gebruik de alcohol die bij de balie staat om de handen te ontsmetten.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp deze direct na gebruik in de prullenmand.
 • Wij schudden geen handen maar geven een glimlach.
 • Houd in onze wachtkamers tenminste 1,5 meter afstand van anderen.
 • Laat uw kleine kinderen niet vrij in de wachtkamer rondlopen, houd ze naast u of op schoot.

Geplande afspraak:

Als u geen bericht van ons ontvangt, gaat de geplande afspraak gewoon door.
Heeft u vragen over uw afspraak?