Coronavirus


Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich over de wereld en treft ook Nederland. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor onze samenleving en onze medisch specialistische oogzorg. Wij volgen de richtlijnen van de overheid en meer in het bijzonder zoals die door het RIVM worden gepubliceerd. Vooralsnog heeft iedere zorginstelling een eigen verantwoording voor de toepassing van de algemene maatregelen naar de eigen situatie. Door nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen voorgeschreven maatregelen en richtlijnen snel veranderen. Wij werken in dat geval deze pagina zo spoedig mogelijk bij.

Overal in het land bereiden ziekenhuizen zich ziekenhuizen voor op de opvang van meer coronapatiënten. Daardoor neemt de capaciteit voor planbare zorg sterk af. Het Ministerie heeft zelfstandige klinieken daarom opgeroepen om deze urgente zorg wel te blijven aanbieden. Oog en Welzijn houdt zich aan deze oproep. Wij proberen in deze tijden de continuïteit van oogzorg te waarborgen. Om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken, is door ons een pakket aan maatregelen genomen. Naast verscherpte hygiënische maatregelen worden ook onze spreekuren aangepast aan de huidige omstandigheden. Wij laten ons daarbij leiden door het onderscheid tussen noodzakelijke oogzorg die geen uitstel duldt en oogzorg die veilig mag worden uitgesteld. Het kan zijn dat wij contact met u opnemen om een geplande afspraak te verzetten of annuleren. Sommige consulten zullen wij telefonisch uitvoeren.

Algemene regel: als je geen bericht van ons ontvangt, gaat de geplande afspraak gewoon door.

Algemene preventieve maatregelen

 • Heb je klachten van neusverkoudheid OF hoesten OF koorts, BLIJF DAN THUIS. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.
 • Neem als het even kan geen begeleider mee. Als begeleiding niet noodzakelijk is verzoeken wij de begeleider om buiten het gebouw of in de auto te blijven wachten. Kleine kinderen mogen één ouder meenemen. Laat broers en zussen thuis.
 • Was je handen enkele malen per dag met water en zeep. Was je handen ook voordat je naar onze kliniek komt.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp deze direct na gebruik in de prullenmand.
 • Geen handen schudden.
 • Papieren mondkapjes geven de gebruiker geen bescherming.
 • Houd in onze wachtkamers tenminste 1 meter afstand van anderen.
 • Laat je kleine kind niet vrij in de wachtkamer, houd het naast je of op schoot.
Welke afspraken gaan wel door en welke niet?
 • De meeste controles zijn urgent genoeg om door te kunnen gaan, een kleiner aantal hoeft niet noodzakelijkerwijs op dit moment plaats te vinden. Indien jouw afspraak niet door kan gaan, nemen wij contact met je op.
 • Een aantal controles kunnen per teleconsult worden uitgevoerd. Wij nemen in dat geval vooraf contact met je op om de afspraak om te zetten naar een telefonisch consult met de oogarts.
 • Sommige operatieve ingrepen aan de oogleden zijn niet urgent en worden door ons verplaatst. Wij nemen contact met je op.
 • Intraoculaire injecties (in het oog) voor de behandeling van onder meer maculadegeneratie, diabetische retinopathie of vaatafsluitingen zijn wel urgent en gaan door zoals gepland. Het niet tijdig behandelen kan immers onherstelbare schade aan het netvlies veroorzaken. Je hoeft geen contact met ons op te nemen, je wordt op de afgesproken tijd bij ons verwacht.
 • Staaroperaties kunnen veilig doorgang vinden. Je wordt op de afgesproken tijd bij ons verwacht.
 • Vanwege het maatschappelijke belang worden CBR keuringen gewoon uitgevoerd.
 • Geen enkele afspraak kan doorgaan als je klachten hebt van neusverkoudheid OF hoesten OF koorts. BLIJF DAN THUIS.

Heb je vragen?

 • Liever niet bellen.
 • Onze telefonistes hebben het veel drukker dan anders.
 • Gebruik de mail. Vergeet niet je naam en geboortedatum te vermelden.
 • Ons mailadres is vraag@oogenwelzijn.nl

Datum publicatie: 19-03-2020