Kwaliteit en veiligheid

Bij Oog en Welzijn werken gekwalificeerde mensen volgens vaste richtlijnen met hoogwaardige apparatuur. Daarbij verliezen we uw veiligheid geen moment uit het oog. Goede zorg gaat immers verder dan een juiste diagnose en behandeling.

Jaarlijks onderwerpen diverse instanties ons aan strenge kwaliteitscontroles. Daarbij wordt de hele kliniek doorgelicht: van medische handelingen en werkprocessen tot luchtbehandeling en hygiëne.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Het gecertificeerde Bureau voor zorgonderzoek Bosgra neemt ons jaarlijks onder de loep. Onze nieren geproefd, zoals dat heet. De resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd in september 2016 hebben wij in januari 2017 in ontvangst genomen. Een representatieve subgroep uit onze patiëntenpopulatie heeft een uitgebreide vragenlijst ontvangen en heel serieus ingevuld. Het rapport van Bosgra is feitelijk een rapport dat wij van onze patiënten hebben gekregen.

Naast lovende woorden zijn ook verbeterpunten genoemd in het rapport. Terechte kritiek waar het beter kan. Sommige kritieken hadden wij verwacht en andere punten hebben ons verrast. Er wordt iedere dag hard gewerkt om steeds betere kwaliteit van zorg te leveren! Oog en Welzijn scoort gemiddeld een 8.7 op de totaalindruk. Op alle onderliggende punten scoort Oog en Welzijn hoger dan de gemiddelde score van vergelijkbare klinieken (de benchmark). Ten opzichte van het vorige onderzoek over de periode 1 maart t/m 31 augustus 2015 scoren de informatievoorziening en bejegening 0,1 punt hoger, de behandeling gelijk, de nazorg 0,1 lager en de totaalindruk 0,2 punt lager.

Wat ons opviel in de rapportage is de zogenoemde Net Promotor Score. Dat is het percentage van patiënten waarvan verwacht kan worden dat zij ons aanbevelen aan familie, vrienden en bekenden. De gemiddelde Nederlandse oogkliniek scoort hier 42% en wij scoren hier 55%. Dit stemt ons met dankbare tevredenheid. Verder hoge scores op Bejegening en Behandeling. De score voor Nazorg en Totaalindruk is zeer goed, maar wel iets lager dan in het vorige onderzoek. Blij, blij, blij. Maar we blijven actief en waakzaam want zelfgenoegzaamheid is ongewenst. Het gaat immers niet om ons maar om onze patiënten.Wij danken onze patiënten voor het in ons gestelde vertrouwen en ook danken wij voor de soms stevige kritiek die wij ons zeer aantrekken. Alleen met uw hulp weten wij hoe wij ons verder kunnen verbeteren.

Wilt u meer lezen over het Patiënttevredenheidsonderzoek van Oog en Welzijn? Klik dan hier

Beroepsvereniging NOG

Onze oogartsen zijn lid van beroepsvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens een periodieke visitatie toetst het NOG het gehele zorgverleningsproces van onze artsen.

Big registratie

Bij Oog en Welzijn zijn alle artsen BIG-geregistreerd. Om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG-register moeten artsen hun niveau van kennis en vaardigheden op peil houden.

Kwaliteitscertificaat ISO-NEN-9001:2015

Op 17 en 18 oktober 2017 heeft de Dekra bij Oog en Welzijn de 2e fase audit getoetst. Het managementsysteem van Oog en Welzijn voldoet aan de criteria van de kwaliteitsnorm ISO-NEN-9001: 2015 en zal worden voorgedragen voor certificatie. We verwachten dat het certificaat in november 2017 wordt toegekend voor een periode van 3 jaar. Werken aan kwaliteit is voor ons een doorgaand proces. We zijn trots dat we dit mooie resultaat samen met ons deskundige team hebben behaald. De volgende audit is in oktober 2018. We houden u op de hoogte.

Gekwalificeerd personeel

Alle medewerkers van Oog en Welzijn beschikken over de juiste diploma’s, certificaten en vaardigheden om hun werkzaamheden uit te voeren. Door regelmatig bijscholingen, trainingen en congressen bij te wonen (en te organiseren), zorgen we dat we kunnen werken volgens de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Instrumentele voorzieningen, apparatuur en ICT

In de periode 2015-2016 is al onze diagnostische apparatuur vervangen door nieuwe instrumenten. De hoogste kwaliteit, de beste zorg en de geringste belasting voor de patiënt was onze richtlijn ten aanzien van onze investeringen. Zo beschikken wij nu over de nieuwste bril-meters, de meest vooruitstrevende opto vue angio oct, een nieuwe octopus 900 perimeter, een nieuw echo a-b scan en de nieuwste innovatieve Pentacam AXL voorzien van alle beschikbare opties voor de analyse van het voorsegment van het oog. Een angiografie van uw macula maken wij nu in 2 seconden. Zonder prikken, geen infusen of andere narigheid. Met onze totaal vernieuwde diagnostische omgeving staan wij op het hoogst beschikbare niveau van oogzorg. Als onze apparatuur een oogprobleem niet kan detecteren, dan kan dat nergens anders.

Ons chirurgisch arsenaal wordt continu bijgehouden en vernieuwd waar nodig. Zo maken wij op het terrein van cataractchirurgie gebruik van de laatste generatie operatie-apparatuur. De ontwikkelingen op dat gebied verlopen snel en ons contact met de producenten verloopt langs korte lijnen. Regelmatig zijn technici van onze leveranciers aanwezig tijdens operaties om de apparatuur en de software te optimaliseren aan de hand van de praktijk.

Al onze werkzaamheden worden sinds 1998 gedocumenteerd in een electronisch patiënten dossier, EPD. Oogarts Hans Ligtvoet heeft als pionier op dat gebied in de beginjaren de grondslag gelegd. Ook de registratie van complicaties betreffende staaroperaties wordt vanaf 1998 gedocumenteerd. Onze manier van registratie heeft geleid tot de standaard van de nationale kwaliteitsregistratie bij staaroperaties door het NOG (www.oogheelkunde.org). Alle documentatie en correspondentie wordt in ons EPD opgeslagen. Ons EPD wordt constant verbeterd en aan de eisen van de tijd aangepast. Meestal lopen wij hier voorop.

Richtlijnen en werkvoorschriften

Al onze handelingen en verrichtingen staan beschreven in protocollen. Van balie, tot polikliniek en operatiekamer: iedereen werkt met vaste werkinstructies om continu dezelfde, hoge kwaliteit te kunnen leveren.