Wanneer kunt u terecht bij Oog en Welzijn in Dokkum en Grou?

Zorgdomein is de toegangspoort voor verwijzers en huisartsen. Uw huisarts heeft via Zorgdomein rechtstreeks toegang tot onze agenda.

De poliklinische toegangstijden en de wachttijden voor een staaroperatie worden iedere week gepubliceerd in Zorgdomein, zodat uw huisarts altijd beschikt over actuele toegangstijden en wachttijden.

Hoe snel kan ik bij Oog en Welzijn terecht? 
De maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de landelijke Treeknorm bedraagt voor het eerste gesprek met een oogarts vier weken. Oog en Welzijn streeft naar een toegangstijd van de helft van de Treeknorm, zodat u binnen maximaal twee weken voor ieder, niet spoedeisend oogheelkundig probleem bij ons terecht kunt. Onderaan deze pagina vindt u een lijst van actuele toegangstijden.

Eind oktober is gebleken dat wij door langdurige ziekte van twee oogartsen voor het eerst in vier jaar tijdelijk niet aan ons eigen streven van korte toegangstijden kunnen voldoen. Einde november 2018 waren onze toegangstijden het langst met gemiddeld 60 dagen voor de polikliniek en 12 weken voor een operatieve ingreep. Inmiddels lijken onze toegangstijden weer korter te worden.

Voor acute spoedgevallen kan uw huisarts dag en nacht contact met ons opnemen, waarna u direct terecht kunt.

Datum bijgewerkt 03-04-2019

Toegangstijd per verzekeraar locatie Dokkum

 • ZK/Achmea/DFZ                30 dagen
 • VGZ/Unive/IZZ/IZA            30 dagen
 • Menzis/Anderzorg/Azivo       30 dagen
 • DSW                          30 dagen
 • Multizorg                    30 dagen
 • CZ Delta Loyd                30 dagen
 • Caresq                       30 dagen

Toegangstijd per verzekeraar locatie Grou

 • ZK/Achmea/DFZ                5 dagen
 • VGZ/Unive/IZZ/IZA            5 dagen
 • Menzis/Anderzorg/Azivo       5 dagen
 • DSW                          5 dagen
 • Multizorg                    5 dagen
 • CZ Delta Loyd                5 dagen
 • Caresq                       5 dagen

Wachttijd operatieve ingrepen Oog en Welzijn

 • Alle verzekeraars 5 weken

De NZA stelt de volgende publicatie verplicht. Artikel 5. Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling. 5.1 Een zorgaanbieder dient (voor elke vestigingslocatie) de volgende tekst (bij de wachttijdinformatie) op haar website te publiceren: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.”