Wanneer kunt u terecht bij Oog en Welzijn in Dokkum en Grou?


Zorgdomein is de toegangspoort voor verwijzers en huisartsen. Uw huisarts heeft via Zorgdomein rechtstreeks toegang tot onze agenda.

De poliklinische toegangstijden en de wachttijden voor een staaroperatie worden iedere week gepubliceerd in Zorgdomein, zodat uw huisarts altijd beschikt over actuele toegangstijden en wachttijden.

Hoe snel kan ik bij Oog en Welzijn terecht? 
De maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de landelijke Treeknorm bedraagt voor het eerste gesprek met een oogarts vier weken. Oog en Welzijn streeft naar een toegangstijd van de helft van de Treeknorm, zodat u binnen maximaal twee weken voor ieder, niet spoedeisend oogheelkundig probleem bij ons terecht kunt. Onderaan deze pagina vindt u een lijst van actuele toegangstijden.

Voor acute spoedgevallen kan uw huisarts dag en nacht contact met ons opnemen, waarna u direct terecht kunt.

Datum bijgewerkt 07-06-2018

Toegangstijd per verzekeraar locatie Dokkum

 • De Friesland                15 dagen
 • ZK Achmea                   15 dagen
 • VGZ/Unive/IZZ/IZA           40 dagen *
 • Menzis/Anderzorg/Azivo      90 dagen *
 • DSW                         15 dagen
 • Multizorg                   15 dagen
 • CZ Delta Loyd               15 dagen
 • Caresq                      15 dagen

Toegangstijd per verzekeraar locatie Grou

 • De Friesland                9 dagen
 • ZK Achmea                   9 dagen
 • VGZ/Unive/IZZ/IZA           40 dagen *
 • Menzis/Anderzorg/Azivo      90 dagen *
 • DSW                         9 dagen
 • Multizorg                   9 dagen
 • CZ Delta Loyd               9 dagen
 • Caresq                      9 dagen

*  Hoewel wij graag voor iedereen zeer korte toegangstijden willen handhaven zijn wij helaas gedwongen om de toegangstijd voor Menzis / Anderzorg / Azivo en  VGZ / Unive / IZZ / IZA verzekerden te verhogen, aangezien deze koepels voor 2018 te weinig zorg heeft ingekocht bij Oog en Welzijn. Voor vragen hierover kunt u zich vervoegen bij uw zorgverzekeraar.

Wachttijd operatieve ingrepen Oog en Welzijn

 • Alle verzekeraars 6 weken