Wanneer kunt u terecht bij Oog en Welzijn in Dokkum en Grou?

Zorgdomein is de toegangspoort voor verwijzers en huisartsen. Uw huisarts heeft via Zorgdomein rechtstreeks toegang tot onze agenda.

De poliklinische toegangstijden en de wachttijden voor een staaroperatie worden iedere week gepubliceerd in Zorgdomein, zodat uw huisarts altijd beschikt over actuele toegangstijden en wachttijden.

Hoe snel kan ik bij Oog en Welzijn terecht? 
De maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de landelijke Treeknorm bedraagt voor het eerste gesprek met een oogarts vier weken. Oog en Welzijn streeft naar een toegangstijd van de helft van de Treeknorm, zodat u binnen maximaal twee weken voor ieder, niet spoedeisend oogheelkundig probleem bij ons terecht kunt. Onderaan deze pagina vindt u een lijst van actuele toegangstijden.

Voor acute spoedgevallen kan uw huisarts dag en nacht contact met ons opnemen, waarna u direct terecht kunt.

Datum bijgewerkt 29-07-2018

Toegangstijd per verzekeraar locatie Dokkum

 • De Friesland                12 dagen
 • ZK Achmea                   12 dagen
 • VGZ/Unive/IZZ/IZA           60 dagen *
 • Menzis/Anderzorg/Azivo     180 dagen *
 • DSW                         12 dagen
 • Multizorg                   12 dagen
 • CZ Delta Loyd               12 dagen
 • Caresq                      12 dagen

Toegangstijd per verzekeraar locatie Grou

 • De Friesland                8 dagen
 • ZK Achmea                   8 dagen
 • VGZ/Unive/IZZ/IZA          60 dagen *
 • Menzis/Anderzorg/Azivo    180 dagen *
 • DSW                         8 dagen
 • Multizorg                   8 dagen
 • CZ Delta Loyd               8 dagen
 • Caresq                      8 dagen

*  Hoewel wij graag voor iedereen zeer korte toegangstijden willen handhaven zijn wij helaas gedwongen om de toegangstijd voor Menzis / Anderzorg / Azivo en  VGZ / Unive / IZZ / IZA verzekerden te verhogen, aangezien deze koepels voor 2018 te weinig zorg hebben ingekocht bij Oog en Welzijn.

Wachttijd operatieve ingrepen Oog en Welzijn

 • Alle verzekeraars 5 weken

De NZA stelt de volgende publicatie verplicht. Artikel 5. Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling. 5.1 Een zorgaanbieder dient (voor elke vestigingslocatie) de volgende tekst (bij de wachttijdinformatie) op haar website te publiceren: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.”