Kwaliteit


Kwaliteit en veiligheid

Bij Oog en Welzijn werken gekwalificeerde mensen volgens vaste richtlijnen met hoogwaardige apparatuur. Daarbij verliezen we uw veiligheid geen moment uit het oog. Goede zorg gaat immers verder dan een juiste diagnose en behandeling.

Jaarlijks onderwerpen diverse instanties ons aan strenge kwaliteitscontroles. Daarbij wordt de hele kliniek doorgelicht: van medische handelingen en werkprocessen tot luchtbehandeling en hygiëne.
 

Patiënttevredenheidsonderzoek

Jaarlijks laat Oog en Welzijn door het gecertificeerde Bureau voor zorgonderzoek Bosgra een patiënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Zie hier het verslag van 2018.
 

Beroepsvereniging NOG

Onze oogartsen zijn lid van beroepsvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens een periodieke visitatie toetst het NOG het gehele zorgverleningsproces van onze artsen.
 

BIG-registratie

Bij Oog en Welzijn zijn alle artsen BIG-geregistreerd. Om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG-register moeten artsen hun niveau van kennis en vaardigheden op peil houden. Daarnaast is elke arts en HBO-professional ook te vinden in het landelijke AGB-register.
 

Kwaliteitscertificaat ISO-NEN-9001:2015

In 2017 heeft de Dekra bij Oog en Welzijn de kwaliteit van de organisatie getoetst. Het managementsysteem van Oog en Welzijn voldoet aan de criteria van de kwaliteitsnorm ISO-NEN-9001: 2015. Het certificaat is voor 3 jaar toegekend. Jaarlijks vindt een tussentijdse beoordeling plaats door de Dekra. Werken aan kwaliteit is voor ons een doorgaand proces. We zijn trots dat we dit mooie resultaat samen met ons deskundige team hebben behaald.
 

Gekwalificeerd personeel

Alle medewerkers van Oog en Welzijn beschikken over de juiste diploma’s, certificaten en vaardigheden om hun werkzaamheden uit te voeren. Door regelmatig bijscholingen, trainingen en congressen bij te wonen (en te organiseren), zorgen we dat we kunnen werken volgens de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.
 

Instrumentele voorzieningen, apparatuur en ICT

In de periode 2015-2016 is al onze diagnostische apparatuur vervangen door nieuwe instrumenten. De hoogste kwaliteit, de beste zorg en de geringste belasting voor de patiënt was onze richtlijn ten aanzien van onze investeringen. Zo beschikken wij nu over de nieuwste bril-meters, de meest vooruitstrevende opto vue angio oct, een nieuwe octopus 900 perimeter, een nieuw echo a-b scan en de nieuwste innovatieve Pentacam AXL voorzien van alle beschikbare opties voor de analyse van het voorsegment van het oog. Een angiografie van uw macula maken wij nu in 2 seconden. Zonder prikken, geen infusen of andere narigheid. Met onze totaal vernieuwde diagnostische omgeving staan wij op het hoogst beschikbare niveau van oogzorg. Als onze apparatuur een oogprobleem niet kan detecteren, dan kan dat nergens anders.

Ons chirurgisch arsenaal wordt continu bijgehouden en vernieuwd waar nodig. Zo maken wij op het terrein van cataractchirurgie gebruik van de laatste generatie operatie-apparatuur. De ontwikkelingen op dat gebied verlopen snel en ons contact met de producenten verloopt langs korte lijnen. Regelmatig zijn technici van onze leveranciers aanwezig tijdens operaties om de apparatuur en de software te optimaliseren aan de hand van de praktijk.

Al onze werkzaamheden worden   gedocumenteerd in een electronisch patiënten dossier, EPD. Alle documentatie en correspondentie wordt in ons EPD opgeslagen. Ons EPD wordt constant verbeterd en aan de eisen van de tijd aangepast. Daarom zijn we in 2018 overgegaan op een nieuw ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Dit is een oogheelkundig EPD gecombineerd met het registratiesysteem voor de financiële verwerking. Dit wordt ook constant aangepast aan de kwaliteitseisen op het gebeid van oogheelkunde en vanuit de overheid ( Inspectie en NZA). 
 

Richtlijnen en werkvoorschriften

Al onze handelingen en verrichtingen staan beschreven in protocollen. Van balie, tot polikliniek en operatiekamer: iedereen werkt met vaste werkinstructies om continu dezelfde, hoge kwaliteit te kunnen leveren.