Kwaliteit


Kwaliteit en veiligheid

Bij Oog en Welzijn werken gekwalificeerde mensen volgens vaste richtlijnen met hoogwaardige apparatuur. Daarbij verliezen we uw veiligheid geen moment uit het oog. Goede zorg gaat immers verder dan een juiste diagnose en behandeling.

Jaarlijks onderwerpen diverse instanties ons aan strenge kwaliteitscontroles. Daarbij wordt de hele kliniek doorgelicht: van medische handelingen en werkprocessen tot luchtbehandeling en hygiëne.
 

Patiënttevredenheidsonderzoek
Jaarlijks laat Oog en Welzijn door het gecertificeerde Bureau voor zorgonderzoek Bosgra een patiënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Zie hier het verslag van de Kliniekenmonitor 2020.

Kwaliteit en tevredenheid staaroperaties
Het Bureau voor zorgonderzoek Bosgra onderzoekt ook jaarlijks de tevredenheid van patiënten m.b.t. de staaroperaties. Hierbij worden de verwachtingen en klachten vóór de operatie vergeleken met de resultaten en tevredenheid ná de operatie. Zie hier het verslag van 2020.

Zorgkaart Nederland
Oog en Welzijn krijgt veel positieve scores van patiënten die een cataractoperatie hebben ondergaan. Hoe meer mensen een score geven over de zorg bij Oog en Welzijn in Dokkum en Grou, des te beter kunnen wij onze zorgverlening verbeteren aan de hand van uw ervaringen. Hier vindt u de link naar Oog en Welzijn op de website van Zorgkaart Nederland. Wij stellen het op prijs als u uw waardering/beoordeling hier invult.
 
Beroepsvereniging NOG
Onze oogartsen zijn lid van beroepsvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens een periodieke visitatie toetst het NOG het gehele zorgverleningsproces van onze artsen.
 

BIG-registratie
Bij Oog en Welzijn zijn alle artsen BIG-geregistreerd. Om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG-register moeten artsen hun niveau van kennis en vaardigheden op peil houden. Daarnaast is elke arts en HBO-professional ook te vinden in het landelijke AGB-register.
 

ZKN-keurmerk
In 2020 heeft Oog en Welzijn zich aangesloten bij de ZKN (de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken Nederland). In 2021 heeft de KIWA het managementsysteem en de zorgverlening van Oog en Welzijn getoetst. Oog en Welzijn voldoet ruimschoots aan de eisen die door de ZKN aan het keurmerk zijn verbonden. Het keurmerk is voor 3 jaar toegekend. Werken aan kwaliteit is voor ons een doorgaand proces. We zijn trots dat we dit mooie resultaat samen met ons deskundige team hebben behaald.

Gekwalificeerd personeel
Alle medewerkers van Oog en Welzijn beschikken over de juiste diploma’s, certificaten en vaardigheden om hun werkzaamheden uit te voeren. Door regelmatig bijscholingen, trainingen en congressen bij te wonen (en te organiseren), zorgen we dat we kunnen werken volgens de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.
 

Instrumentele voorzieningen, apparatuur en ICT
De polikliniek Grou en Dokkum hebben dezelfde moderne apparatuur. Oogonderzoek en behandeling (zoals laserbehandeling en injecties in het oog) vindt op beide locaties plaats. Alleen de operaties worden in Dokkum gedaan. Vooronderzoek en nacontrole kan op beide locatie plaats vinden.

Ons chirurgisch arsenaal wordt continu bijgehouden en vernieuwd waar nodig. De operatiekamers en apparatuur staan onder strenge controle. En voldoen daarmee ruim aan de gestelde eisen door de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Al onze werkzaamheden worden  gedocumenteerd in een elektronisch patiënten dossier, het EPD. Alle documentatie en correspondentie wordt in ons EPD opgeslagen. Ons EPD wordt constant verbeterd en aan de eisen van de tijd aangepast. Daarom zijn we in 2018 overgegaan op een nieuw ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Dit is een oogheelkundig EPD gecombineerd met het registratiesysteem voor de financiële verwerking. Dit wordt ook constant aangepast aan de kwaliteitseisen op het gebied van oogheelkunde en vanuit de overheid (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en Nederlandse Zorg Autoriteit). 
 
Richtlijnen en werkvoorschriften
Al onze handelingen en verrichtingen staan beschreven in protocollen. Van balie, tot polikliniek en operatiekamer: iedereen werkt met vaste werkinstructies om continu dezelfde, hoge kwaliteit te kunnen leveren.