‘Oogkliniek onmisbaar in Dokkum’ | Nieuwe Dockumer Courant

‘Oogkliniek onmisbaar in Dokkum’ | Nieuwe Dockumer Courant.

nof-hans-ligtvoet-522x391Hans Ligtvoet: ,,Als deze kliniek dicht zou gaan, zouden al die mensen in totaal miljoenen kilometers moeten afleggen naar een andere locatie.''

Hans Ligtvoet: ,,Als deze kliniek dicht zou gaan, zouden al die mensen in totaal miljoenen kilometers moeten afleggen naar een andere locatie.”

‘Oogkliniek onmisbaar in Dokkum’

DOKKUM – De oogheelkliniek in Dokkum gaat door. Oogarts Hans Ligtvoet zegt nog enkele weken

voorbereiding nodig te hebben zodat hij op 1 maart van start kan gaan.

Oog en Welzijn. Zo heet de nieuwe kliniek van Hans Ligtvoet. Hij koos bewust voor deze naam. ,,Ik ben niet

alleen oogarts, maar ook welzijnsdokter. Een goed gezichtsvermogen heeft namelijk een enorme invloed op

het welzijn van de mensen.”

Hans Ligtvoet was al veel langer van plan om zelfstandig verder te gaan met de oogkliniek in Dokkum. Door

veel bestuurswisselingen en uiteindelijk het faillissement van Zorggroep Pasana is dat er nooit van gekomen.

,,We merken aan patiënten dat er veel draagvlak is om hier door te gaan. Daarom hebben we onderzocht wat

de mogelijkheden zijn om de oogkliniek zelfstandig voort te zetten. En dat blijkt uit te kunnen. Vanwege onze

eenvoudige organisatiestructuur kunnen we zelfs de oogheelkundige zorg 10% goedkoper aanbieden dan

Pasana dat in voorgaande jaren kon. Daarmee zijn we duurzamer dan andere klinieken in Friesland.”

Verunning toegekend

De vereiste WTZi vergunning (Wet Toelating Zorginstellingen) is afgelopen week door het ministerie van VWS

aan stichting Oog en Welzijn toegekend. ,,Zonder deze vergunning zouden wij niet bevoegd zijn tot het

uitoefenen van geneeskundige handelingen. We mochten geen pleister plakken en geen bril aanmeten. Ook

zouden wij zonder een dergelijke vergunning niet voor aansprakelijkheden verzekerd kunnen worden.”, vertelt

Ligtvoet. Nu deze vergunning rond is gaan de initiatiefnemers van de oogkliniek in gesprek met zorgverzekeraar

De Friesland over een contract.

Verder moet op de werkvloer nog veel worden gerealiseerd. Nieuwe computersystemen, afspraken met verzekeraars,

instructie van personeel en andere zaken vragen alle aandacht. Mensen met een afspraak in februari kunnen nog

niet worden geholpen en worden voorlopig afgebeld. Patiënten krijgen het advies om vanaf medio maart contact op te

nemen voor een nieuwe afspraak. Mensen met een spoedeisende indicatie kunnen contact opnemen met de huisarts

om te beoordelen of een eenmalige spoedverwijzing naar een andere oogarts nodig is.

20.000 patiënten per jaar

Veilige en Vertrouwde zorg, Dicht bij de mensen zijn de kernwaarden van de vernieuwde oogkliniek die met bekende

gezichten op dezelfde plek verder gaat. Ligtvoet kan niet wachten om weer aan de slag te gaan in het gebouw De Donger,

tegenover ziekenhuis De Sionsberg. ,,De apparatuur konden we overnemen. Het zou zonde zijn om alles wat we hier

hebben opgebouwd, af te breken. Zo’n 20.000 patiënten bezoeken deze oogkliniek jaarlijks. Wij bieden laagcomplexe zorg

die inplanbaar is, vaak aan mensen van boven de zeventig jaar. Zij zijn voor vervoer afhankelijk van mantelzorgers. Als

deze kliniek dicht zou gaan, zouden al die mensen in totaal miljoenen kilometers moeten afleggen naar een andere locatie.

Dat is niet alleen een belasting voor die mensen en een onmogelijke opgave voor hun mantelzorgers, het is ook nog eens

slecht voor het milieu. Daar heeft niemand baat bij. En dan zijn er ook nog mensen met de ziekte maculadegeneratie, een

gezichtsbedreigende oogziekte die vaak op hogere leeftijd voorkomt. Deze ziekte is mooi stabiel te houden door elke

maand een prikje te geven. Je zult maar twaalf keer per jaar van Metslawier naar Sneek moeten voor zo’n prikje.”

Goede kwaliteit

Vanwege de goede kwaliteit komen mensen van heinde en ver naar de oogkliniek in Dokkum. De kliniek heeft altijd

bijzonder goed gepresteerd in onderzoeken van onder andere Elsevier. Om aan alle kwaliteitsbewijzen te blijven voldoen is

Oog en Welzijn aangesloten bij het Nederlands Oogheelkunde Gezelschap (NOG). Aansluiting bij andere kwaltiteitsinstanties

volgt spoedig. Ligtvoet heeft alle vertrouwen in zijn vernieuwde oogkliniek. Samen met de in Nederland opgeleide en als

goed operateur bekend staande oogarts Sadettin Tecim hoopt hij de patiënten vanaf maart weer van dienst te kunnen zijn.

,,Ik had met mijn vriend Sadettin overal elders anders aan de slag kunnen gaan, maar juist hier ligt mijn plek. Ik voel me al

jaren verbonden met het lot van de mensen uit deze regio. Hier in Dokkum ligt mijn hart.”

Meer informatie: www.oogenwelzijn.nl

Tekst en foto: Klasina van der Werf. Bron: Nieuwsblad Noordoost-Friesland vrijdag 13 februari.

Artikel geplaatst door Klasina van der Werf op 13-02-15 07:32.

– Bron: www.nieuwedockumercourant.nl