Verwijzing


Verwijzing van uw dokter naar Oog en Welzijn in Dokkum of Grou

Waarom krijgt u een verwijsbrief van uw huisarts?

Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig.
Met alle zorgverzekeraars hebben wij afspraken dat verwijsbrieven van huisartsen en medisch specialisten worden geaccepteerd.
Verwijzingen van de register-optometrist worden door de meeste zorgverzekeraars ook geaccepteerd, behalve van ASR, DSW, ENO en ONVZ.
De verwijzer geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De verwijzer weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is en moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven.
 

Wanneer heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts?

Bij Oog en Welzijn heeft u altijd voor het eerste bezoek een verwijsbrief nodig. Een specialist kan u ook verwijzen. Vaak krijgt u van de huisarts een patiëntenbericht mee. Vermeld bij het maken van de afspraak bij Oog en Welzijn het ‘ZD-nummer’ van dit bericht.
 

Heb ik een verwijsbrief nodig voor een controle afspraak? 

Voor een controle afspraak heeft u geen verwijzing nodig. U heeft wél een nieuwe verwijzing nodig als u wel bij ons onder behandeling staat, maar er zich een nieuw medisch probleem voordoet.
 

Waar kan ik terecht bij Oog en Welzijn?

Oog en Welzijn heeft een oogkliniek in Dokkum en in Grou. Indien u een oogoperatie moet ondergaan dan vindt deze altijd plaats in Dokkum, maar alle voor- en nabehandelingen kunnen ook in Grou plaatsvinden. U kunt zelf een keuze maken waar u deze behandelingen wilt laten plaatsvinden.
 

Wat kan ik doen bij spoed?

Bij spoed raden we u aan om direct contact op te nemen met uw huisarts.
 

Vergoeding en eigen risico

Voor meer informatie over vergoeding en verbruik van uw eigen risico klik hier