Ec- of entropion


Oogzorg met betrekking tot een ec- of entropion

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk.   De onderoogleden kunnen ‐ vooral op oudere leeftijd ‐ naar binnen of naar buiten  draaien.   Al deze afwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het zien veroorzaken. Een operatie kan uitkomst bieden. De ingrepen kunnen in verreweg de meeste gevallen het beste door uw eigen oogarts verricht worden. Voor niet veel voorkomende of ingewikkelde operaties zal uw oogarts u zo nodig naar een gespecialiseerd centrum verwijzen.
Veelal zal dat een academisch centrum zijn (in uitzonderlijke gevallen in combinatie met een plastisch chirurg).
 

Een naar buiten gedraaid onderooglid: ectropion /c.q. lagophthalmos (uitgezakt onderooglid)

 • Oorzaak
  Met het klimmen der jaren verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor kan het lager gaan hangen en naar buiten kantelen. Dit kan ook veroorzaakt worden door littekens of huidziekten.
 • Verschijnselen
  Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie van het oog, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind.
 • Operatie
  Over het algemeen kan het ectropion met een operatie onder plaatselijke verdoving worden opgeheven.
 

Een naar binnen gedraaid onderooglid: entropion

 • Oorzaak
  Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering of littekens van welke aard dan ook.
 • Verschijnselen
  De oogharen en de huid van het ooglid wrijven hierdoor tegen het oog. Dit   veroorzaakt een rood geïrriteerd oog. Wanneer het entropion niet wordt geopereerd, is er een risico dat het hoornvlies wordt beschadigd door het schuren van de ooglidhaartjes, zodat een gevaarlijke hoornvlies‐ zweer kan ontstaan.
 • Operatie
  Meestal kan de afwijking onder plaatselijke verdoving worden hersteld.
 

Complicaties van onderooglid operaties

Soms komt het voor dat na de operatie de stand van het ooglid niet in de gewenste stand komt en kan een tweede ingreep nodig zijn. Ooglidoperaties zijn in het algemeen niet gevaarlijk. Echter ook aan deze operaties is een zeker risico ver‐ bonden. Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel, litteken en infecties treden zeer zelden op. Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar voren komt of het oog zeer slecht gaat zien, dient zo snel mogelijk contact te worden opgenomen met de oogarts, of dient men direct naar het ziekenhuis te gaan.
 

Bloedverdunnende middelen

Medicijnen kunnen invloed hebben op de operatie. Daarom is het noodzakelijk de medicijnen die worden gebruikt aan de behandelende oogarts c.q. doktersassistentes te melden. In verreweg de meeste gevallen is het gebruik van bloedverdunnende middelen niet bezwaarlijk voor het doorgang vinden van de operatie.
 

Tot slot

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw eigen oogarts. Deze folder is grotendeels tot stand gekomen onder redactie van de Commissie Patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 2014. Zie www.oogheelkunde.org voor gedetailleerde informatie en/of volledige foldertekst: Ooglidchirurgie bij ectropion / -entropion.