Privacy & inzagerecht

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In onze kliniek leggen we uw persoonlijk een medische gegevens vast. Ze zijn immers belangrijk voor uw behandeling. Alle specialisten en medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. De rechten en plichten van patiënten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld. In het privacystatement leest u wat dit voor u als patiënt in de Oog en Welzijn kliniek betekent.

In de AVG staat precies beschreven aan welke regels het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens moeten voldoen. Deze wet wordt strikt nageleefd door Oog en Welzijn. Wilt u meer weten over de AVG?

Kijk dan op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens door hier te klikken.

Inzage in uw dossier

Inzage in medische gegevens in de kliniek. In de wet is geregeld dat medische dossiers kunnen worden ingezien door de patiënt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook anderen inzage krijgen. Klik hier voor meer informatie over inzage in uw dossier.

Privacy

Oog en Welzijn vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Oog en Welzijn veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Oog en Welzijn heeft een Privacy Statement waarin we voor u op een rijtje gezet hebben hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!
Wilt u meer weten over het Privacystatement van Oog en Welzijn?  Klik dan hier.

Veilige mail

Oog en Welzijn maakt gebruik van veilige mails om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Het is een voorzorgsmaatregel om uw privacy te beschermen. Beveiligde mails worden gestuurd bij de beantwoording van vragen en om persoonlijke gegevens en medische gegevens te versturen. Wilt u meer weten over versturen van veilige mails? Klik dan hier.