Ooglidcorrectie


Oogzorg met betrekking tot een Ooglidcorrectie

Inleiding

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende afwijking van de bovenoogleden is een teveel aan huid.   Deze afwijking kan irritatie van de ogen en verslechtering van het zien tot gevolg hebben. Een operatie kan uitkomst bieden. De ingrepen kunnen in verreweg de meeste gevallen het beste door uw eigen oogarts verricht worden. Voor niet veel voorkomende of ingewikkelde operaties zal uw oogarts u zo nodig naar een in ooglidchirurgie gespecialiseerd  centrum  verwijzen. Veelal zal dat een academisch centrum zijn (in uitzonderlijke gevallen in combinatie met een plastisch chirurg).
 

Oorzaak

De huid van de oogleden is erg dun en daardoor gevoelig voor uitrekking. Veel mensen ontwikkelen dan ook in de loop der jaren een teveel aan huid in de oogleden. (Mede veroorzaakt door het verdwijnen van de elastine vezels) Een gering teveel aan huid in de oogleden is alleen cosmetisch storend. Wanneer de huid echter over de ooglidrand hangt veroorzaakt dit functionele beperkingen van het bovenste gezichtsveld. Ook kan vet uit de oogkas naar voren komen door verslapping van het onderhuidse bindweefsel (blepharochalazis). Veroudering veroorzaakt soms een lagere positie van de wenkbrauw. Dit kan van invloed zijn op het resultaat van de correctie. Het kan dan noodzakelijk zijn om de wenkbrauw(en) te ‘liften’.
 

Operatie

Deze geschiedt onder plaatselijke verdoving. Het teveel aan huid en vet wordt verwijderd. Na de operatie sluit het oog wat slechter. Hierdoor kan tijdelijk een gevoel van irritatie of zanderigheid optreden, eventueel kan uw oogarts u kunsttranen voorschrijven. Het litteken van de operatie valt weg in de huidplooi.
 

Complicatie

Een geringe asymmetrie in de hoogte van de huidplooi of de littekens kan voorkomen. Ooglidoperaties zijn in het algemeen niet gevaarlijk. Echter ook aan deze operaties is een zeker risico verbonden. Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel, littekens en infecties treden zeer zelden op.   Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar voren komt of het oog zeer slecht gaat zien, dient zo snel mogelijk contact te worden opgenomen met de oogarts, of dient men direct naar het ziekenhuis te gaan.
 

Bloedverdunnende middelen.

Medicijnen kunnen invloed hebben op de operatie. Daarom is het noodzakelijk de medicijnen die worden gebruikt aan de behandelende oogarts c.q. doktersassistentes te melden. In verreweg de meeste gevallen is het gebruik van bloedverdunnende middelen niet bezwaarlijk voor het doorgang vinden van de operatie.
 

Kosten

Vraagt u voor de zekerheid of deze behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Wanneer de behandeling niet wordt vergoed is er de mogelijkheid om de ingreep toch te laten verrichten. Voor vragen kunt u contact op nemen met het secretariaat.
Telefoonnumer: 0519 – 760088
 

Tot slot

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw eigen oogarts. Deze folder is grotendeels tot stand gekomen onder redactie van de Commissie Patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 2014. Zie www.oogheelkunde.org voor gedetailleerde informatie en/of volledige foldertekst: Ooglidchirurgie bij dermatochalazis.