Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit & veiligheid

Bij Oog en Welzijn werken gekwalificeerde mensen volgens vaste richtlijnen met hoogwaardige apparatuur. Daarbij verliezen we uw veiligheid geen moment uit het oog. Goede zorg gaat immers verder dan een juiste diagnose en behandeling.

Jaarlijks onderwerpen diverse instanties ons aan strenge kwaliteitscontroles. Daarbij wordt de hele kliniek doorgelicht: van medische handelingen en werkprocessen tot luchtbehandeling en hygiëne.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Jaarlijks laat Oog en Welzijn door het gecertificeerde Bureau voor zorgonderzoek Bosgra een patiënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Zie hier het verslag van de kliniekenmonitor 2022.

Kwaliteit en tevredenheid staaroperaties

Het Bureau voor zorgonderzoek Bosgra onderzoekt ook jaarlijks de tevredenheid van patiënten m.b.t. de staaroperaties. Hierbij worden de verwachtingen en klachten vóór de operatie vergeleken met de resultaten en tevredenheid ná de operatie. Zie hier het verslag van 2022.

Zorgkaart Nederland

Patiënten kunnen hun ervaring met artsen en zorginstellingen op het internet invullen. Klik hier voor de score van Oog en Welzijn locatie Dokkum.

Oog en Welzijn krijgt veel positieve scores van patiënten die een cataractoperatie of een behandeling hebben ondergaan. Hoe meer mensen een score geven over de zorg bij Oog en Welzijn in Dokkum en Grou, des te beter kunnen wij onze zorgverlening verbeteren aan de hand van uw ervaringen.

Klik hier voor de score van Oog en Welzijn, locatie Grou.

Beroepsvereniging NOG

Onze oogartsen zijn lid van beroepsvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens een periodieke visitatie toetst het NOG het gehele zorgverleningsproces van onze artsen.

BIG-registratie

Bij Oog en Welzijn zijn alle artsen BIG-geregistreerd. Om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG-register moeten artsen hun niveau van kennis en vaardigheden op peil houden. Daarnaast is elke arts en HBO-professional ook te vinden in het landelijke AGB-register.

ZKN-keurmerk

In 2020 heeft Oog en Welzijn zich aangesloten bij de ZKN (de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken Nederland). In 2021 heeft de KIWA het managementsysteem en de zorgverlening van Oog en Welzijn getoetst. Oog en Welzijn voldoet ruimschoots aan de eisen die door de ZKN aan het keurmerk zijn verbonden. Het keurmerk is voor 3 jaar toegekend. Werken aan kwaliteit is voor ons een doorgaand proces. We zijn trots dat we dit mooie resultaat samen met ons deskundige team hebben behaald.

Gekwalificeerd personeel

Alle medewerkers van Oog en Welzijn beschikken over de juiste diploma’s, certificaten en vaardigheden om hun werkzaamheden uit te voeren. Door regelmatig bijscholingen, trainingen en congressen bij te wonen (en te organiseren), zorgen we dat we kunnen werken volgens de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.
 

Instrumentele voorzieningen, apparatuur en ICT

De polikliniek Grou en Dokkum hebben dezelfde moderne apparatuur. Oogonderzoek en behandeling (zoals laserbehandeling en injecties in het oog) vindt op beide locaties plaats. Alleen de operaties worden in Dokkum gedaan. Vooronderzoek en nacontrole kan op beide locaties plaats vinden.

Ons chirurgisch arsenaal wordt continu bijgehouden en vernieuwd waar nodig. De operatiekamers en apparatuur staan onder strenge controle. En voldoen daarmee ruim aan de gestelde eisen door de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Al onze werkzaamheden worden  gedocumenteerd in een elektronisch patiënten dossier, het EPD. Alle documentatie en correspondentie wordt in ons EPD opgeslagen. Ons EPD wordt constant verbeterd en aan de eisen van de tijd aangepast. Daarom zijn we in 2018 overgegaan op een nieuw ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Dit is een oogheelkundig EPD gecombineerd met het registratiesysteem voor de financiële verwerking. Dit wordt ook constant aangepast aan de kwaliteitseisen op het gebied van oogheelkunde en vanuit de overheid (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en Nederlandse Zorg Autoriteit). 

Richtlijnen en werkvoorschriften

Al onze handelingen en verrichtingen staan beschreven in protocollen. Van balie, tot polikliniek en operatiekamer: iedereen werkt met vaste werkinstructies om continu dezelfde, hoge kwaliteit te kunnen leveren.

Deelname aan kwaliteitsonderzoek

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van Oog en Welzijn is het mogelijk dat u als patiënt voor en/of na de behandeling per e-mail wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek voert dit onderzoek uit in opdracht van Oog en Welzijn en is een ISO 20252 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek. Zij gaan zeer zorgvuldig om met uw patiëntgegevens en houden zich daarbij aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering, dé ISO standaard voor onderzoeksbureaus wereldwijd met een zeer streng privacy en informatiebeveiligingsstuk. Alleen de strikt voor het onderzoek benodigde gegevens worden gebruikt. Meer informatie over uw privacy: www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy/  

Bezwaar of vragen

Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan onze baliemedewerkers doorgeven. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met klantenservice@bosgraonderzoek.nl of kijken op https://www.bosgraonderzoek.nl/contact/veelgesteldevragen