Toegangs- en wachttijden


Wanneer kunt u terecht bij Oog en Welzijn in Dokkum en Grou?

Zorgdomein is de toegangspoort voor verwijzers en huisartsen. Uw huisarts heeft via Zorgdomein rechtstreeks toegang tot onze agenda.

De poliklinische toegangstijden en de wachttijden voor een staaroperatie worden iedere week gepubliceerd in Zorgdomein, zodat uw huisarts altijd beschikt over actuele toegangstijden en wachttijden.
 

Hoe snel kan ik bij Oog en Welzijn terecht?

Voor acute spoedgevallen kan uw huisarts onder werktijd contact met ons opnemen.

Datum bijgewerkt 13-11-2019

Toegangstijd per verzekeraar locatie Dokkum

De Friesland 7 weken
ZK Achmea 7 weken
VGZ/Unive/IZZ/IZA 12 weken
Menzis/Anderzorg/Azivo 7 weken
DSW 5 weken
Multizorg 5 weken
CZ Delta Loyd 12 weken
Caresq 5 weken
 

Toegangstijd per verzekeraar locatie Grou

De Friesland 7 weken
ZK Achmea 7 weken
VGZ/Unive/IZZ/IZA 12 weken
Menzis/Anderzorg/Azivo 7 weken
DSW 2 weken
Multizorg 2 weken
CZ Delta Loyd 12 weken
Caresq 2 weken
 

Wachttijd operatieve ingrepen Oog en Welzijn

CZ Delta Loyd 14 weken
Menzis/Anderzorg/Azivo 12 weken
VGZ/Unive/IZZ/IZA 14 weken
Overige koepels 5 weken


De NZA stelt de volgende publicatie verplicht. Artikel 5. Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling. 5.1 Een zorgaanbieder dient (voor elke vestigingslocatie) de volgende tekst (bij de wachttijdinformatie) op haar website te publiceren: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.”

Oog en Welzijn heeft budgetafspraken met de volgende koepels: ZK/DFZ, CZ, Menzis,VGZ. Met de overige koepels zijn onze afspraken volume vrij.