CBR keuring


CBR- of Rijbewijskeuring

Als het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) u naar een oogarts stuurt voor een keuring, dan kunt u hiervoor op korte termijn een afspraak maken bij Oog en Welzijn. Wij streven ernaar om iedereen binnen twee weken na aanvraag te keuren. In geval van spoed kunt u dit kenbaar maken en zoeken we een tijd die u schikt.

Volgens de richtlijnen van het CBR mag de specialistische oogheelkundige CBR-keuring door uw eigen oogarts worden verricht. U kunt ook verkiezen om door een andere oogarts te worden gekeurd. Deze kan gebruik maken van de in uw dossier beschikbare medische informatie, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.

Bij de keuring wordt uw gezichtsvermogen met en zonder bril opgenomen. Neem daarom altijd uw vertebril mee naar de afspraak. Het gezichtsveld wordt vastgesteld door middel van de confrontatiemethode. Als hierbij afwijkingen worden gevonden of indien onderliggende medische problematiek daar aanleiding voor geeft, kan aanvullend een Estermann gezichtsveldonderzoek nodig zijn. Hiervoor moet soms een aparte afspraak worden gemaakt. Ook zijn daar extra kosten aan verbonden. Indien u bekend bent met glaucoom met gezichtsveldbeperkingen of met diabetes waarvoor uitgebreide laserbehandelingen zijn verricht, dan wordt u verzocht om dit bij het maken van uw afspraak aan te geven, zodat wij rekening kunnen houden met gelijktijdige inplanning van een gezichtsveldonderzoek.

Aan de hand van het oogheelkundige onderzoek zal de oogarts een beoordeling geven over de te verwachten duur van uw rijgeschiktheid. Dit is een niet bindend advies aan het CBR. De medisch adviseur van het CBR kan hiervan afwijken.

Bij het onderzoek krijgt u pupilverwijdende oogdruppels toegediend, waardoor u enige tijd wazig zult zien. Wij adviseren u dan ook niet zelf auto te rijden, maar met fiets of openbaar vervoer te komen of u te laten rijden.

Kosten van een CBR-keuring komen op grond van de wet voor eigen rekening. Deze kosten worden niet door uw ziektekostenverzekering gedekt. Wij accepteren uitsluitend PIN betalingen.
  • Standaard CBR-keuring: € 114,- 
  • Aanvullend perimetrisch onderzoek: € 60,-
Vergeet u vooral niet om de papieren voor de CBR keuring mee te nemen! Op dit formulier staat nl. een code die nodig is voor het invullen van de vragenlijst in het digitale keuringsrapport.

Verdere informatie:

CBR: Informatie over medisch specialistische rapportage

Overheid: Regeling eisen geschiktheid 2000