CBR keuring


CBR- of Rijbewijskeuring

Als het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) u naar een oogarts stuurt voor een keuring, dan kunt u hiervoor op korte termijn een afspraak maken bij Oog en Welzijn. Wij streven ernaar om iedereen binnen twee weken na aanvraag te keuren. In geval van spoed kunt u dit kenbaar maken en zoeken we een tijd die u schikt.

Volgens de richtlijnen van het CBR mag de specialistische oogheelkundige CBR-keuring door uw eigen oogarts worden verricht. U kunt ook verkiezen om door een andere oogarts te worden gekeurd. Deze kan gebruik maken van de in uw dossier beschikbare medische informatie, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.

Bij de keuring wordt uw gezichtsvermogen met en zonder bril opgenomen. Neem daarom altijd uw vertebril mee naar de afspraak. Het gezichtsveld wordt vastgesteld door middel van de confrontatiemethode. Als hierbij afwijkingen worden gevonden of indien onderliggende medische problematiek daar aanleiding voor geeft, kan aanvullend een gezichtsveldonderzoek met de kinetische perimeter nodig zijn. Hiervoor moet soms een aparte afspraak worden gemaakt. Ook zijn daar extra kosten aan verbonden. Indien u bekend bent met glaucoom met gezichtsveldbeperkingen of met diabetes waarvoor uitgebreide laserbehandelingen zijn verricht, dan wordt u verzocht om dit bij het maken van uw afspraak aan te geven, zodat wij rekening kunnen houden met gelijktijdige inplanning van een gezichtsveldonderzoek.

Aan de hand van het oogheelkundige onderzoek zal de oogarts een beoordeling geven over de te verwachten duur van uw rijgeschiktheid. Dit is een niet bindend advies aan het CBR. De medisch adviseur van het CBR kan hiervan afwijken.

Mocht uit het onderzoek onverhoopt blijken dat blijvend niet aan de vereisten wordt voldaan en dat hieruit onherroepelijke afkeuring volgt, dan treedt onze coulance regeling in werking. De oogarts vult het formulier in met het advies tot ongeschiktverklaring. Het formulier zal door ons worden verzonden naar het CBR. Er zullen in dat geval aan u geen kosten in rekening worden gebracht. Mocht u hierin niet wensen te berusten, dan ontvangt u het formulier terug, maar worden de gebruikelijke kosten van het onderzoek wel aan u in rekening gebracht.

Bij het onderzoek is het mogelijk dat u pupilverwijdende oogdruppels toegediend krijgt, waardoor u enige tijd wazig zult zien. Wij adviseren u dan ook niet zelf auto te rijden, maar met fiets of openbaar vervoer te komen of u te laten rijden.

Kosten van een CBR-keuring komen op grond van de wet voor eigen rekening. Deze kosten worden niet door uw ziektekostenverzekering gedekt. Wij accepteren uitsluitend PIN betalingen.
  • Standaard CBR-keuring: € 75,-
  • Second opinion keuring: € 120,-
  • Aanvullend perimetrisch onderzoek: € 35,-
Verdere informatie:

CBR: Informatie over medisch specialistische rapportage

Overheid: Regeling eisen geschiktheid 2000