Leden gezocht voor cliëntenraad

Leden gezocht voor cliëntenraad

Leden gezocht voor cliëntenraad

Oog en Welzijn zoekt vijf leden voor haar, nieuw op te zetten, cliëntenraad.
Op dit moment zijn er voldoende aanmeldingen en gaan wij beginnen met het opstarten en vormgeven van de cliëntenraad.
Waarom? Wij  zien onze cliënten/patiënten als de “voedingsbron” van onze kliniek en krijgen graag goede adviezen van de gebruikers van onze oogzorg.

Alle cliënten/patiënten van Oog en Welzijn krijgen via de cliëntenraad de kans om mee te praten én te adviseren over aangelegenheden die een ieder aangaat. Deze raad heeft adviesrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management van Oog en Welzijn over alle onderwerpen die voor de cliëntenraad van belang zijn. Het gaat hier om zaken als kwaliteit van de geboden zorg, uitbreiding van zorgaanbod en samenwerkingsverbanden. De cliëntenraad heeft dus een belangrijke stem, die gehoord mag worden.
  •  Bent u patiënt of patiënt geweest van Oog en Welzijn?
  •  Bent u mantelzorger van iemand die zorg krijgt van Oog en Welzijn?
  •  Woont u in het Noorden van het land?
Dan kunt u toetreden tot de cliëntenraad.
 
Van de leden in onze cliëntenraad vragen wij:
  • betrokkenheid bij de zorg en specifiek voor de cliënten van Oog en Welzijn
  • samenwerking en overleg in vergadervorm
  • kritisch en tactisch kunnen denken en handelen
Heeft u belangstelling?
Neem dan contact op met Ineke Boxem, kliniekmanager Oog en Welzijn per e-mail via i.boxem@oogenwelzijn.nl