NOG visitatie

NOG visitatie

NOG visitatie

Op vrijdag 19 maart zijn onze oogartsen gevisiteerd door de NOG.
De gevisiteerde oogartsen zijn allen met vlag en wimpel geslaagd en de ook organisatie Oog en Welzijn heeft veel complimenten in ontvangst kunnen nemen over de wijze waarop wij de oogzorg verlenen. Voor ons een vanzelfsprekendheid, maar toch fijn om door ‘vakbroeders’ (dus onafhankelijke oogartsen) op deze wijze professioneel ‘onder de loep’ te zijn genomen en een positieve feedback te krijgen.